Το debriefing και η σημασία του για τη σωστή δημιουργία ομάδας

από | Ιούν 24, 2019 | Team Building

To debriefing στις διαδικασίες της Alternative Entertainment

To debriefing (στα ελληνικά αποσυνέντευξη) είναι η διαδικασία παροχής περιληπτικών πληροφοριών για μια κατάσταση ή δραστηριότητα σε εμπλεκόμενα ή ενδιαφερόμενα μέρη (κυρίως ομάδες ανθρώπων) μετά την ολοκλήρωση της κατάστασης ή μεγάλου μέρους αυτής.

Στις διαδικασίες Δημιουργίας Ομάδας μέσω παιχνιδιού, το debriefing είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Στο τέλος του παιχνιδιού, ο facilitator καλεί το σύνολο της ομάδας να σχολιάσει τη δραστηριότητα που μόλις έκανε. Η συζήτηση αυτή είναι ομαδική και είναι ελεύθεροι να συμμετέχουν όλοι, έστω κι αν η αρχική εισήγηση γίνεται από τα στελέχη HR που είναι παρόντα και το facilitator. Με τον τρόπο αυτόν μπορούν να εντοπιστούν και να συζητηθούν οι διάφοροι τύποι προσωπικότητας που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα μιας ομάδας. Τόσο στο παιχνίδι όσο και στον εργασιακό χώρο η επίτευξη  των στόχων κρίνεται από το πόσο καλά αναδεικνύονται όλες οι ανθρώπινες παράμετροι.

Η Alternative Entertainment έχει αναπτύξει μια μεθοδολογία debriefing, ειδικά σχεδιασμένη για να συμπληρώνει αποτελεσματικά τις διαδικασίες team-building και team-bonding που παρέχει. Η διαδικασία αυτή είναι αποτελεσματική τόσο για τις δραστηριότητες team buildings μέσω παιχνιδιού στα Great Escape Rooms όσο και για όλα τα tailor-made team buildings – team bondings που διεξάγει στους χώρους των εταιρικών πελατών της. Με αυτό τον τρόπο προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ανάπτυξης κι Ενίσχυσης Δεσμών Ομάδας, με σαφή αναγνώριση των δυνατοτήτων κι αδυναμιών της κάθε ομάδας αλλά και του κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά.

15 Attributes των Team Buildings – Team Bondings 

Τα 15 χαρακτηριστικά που μετράει η μεθοδολογία της Alternative Entertainment, σύμφωνα και με την επικρατούσα διεθνή βιβλιογραφία για την ανάπτυξη κι ενδυνάμωση δεσμών ομάδας είναι:

 • Creativity – Δημιουργικότητα
 • Team Working – Ομαδικότητα
 • Trust – Εμπιστοσύνη
 • Communication – Επικοινωνία
 • Goals – Στόχοι
 • Roles – Ρόλοι
 • Resource Management – Διαχείριση Πόρων
 • Time Management – Διαχείριση Χρόνου
 • Team Management – Διαχείριση Ομάδας
 • Project Management – Διαχείριση Έργου
 • Empowerment – Ενδυνάμωση
 • Change Management – Διαχείριση Αλλαγών
 • Innovation – Καινοτομία
 • Best Practise – Καλή πρακτική
 • Fun – Διασκέδαση