Η διαδικασία team-building της Alternative Entertainment

από | Ιούν 24, 2019 | Team Building

Η Alternative Entertainment ειδικεύεται στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών εταιρικών team buildings και team bondings, με τη χρήση της εξειδικευμένης μεθοδολογίας της. Η εταιρία μας, μέσω της θυγατρικής Great Escape Rooms, έχει βραβευτεί για την πρωτοποριακή μεθοδολογία της στα HR Community Awards 2015.

H παρακάτω μικρή περιγραφή μιας τυπικής διαδικασίας team-building και team-bonding αποτελεί ένα περίγραμμα. Όλα μας τα προγράμματα και οι δραστηριότητες είναι απολύτως customizable ανάλογα με τις ανάγκες του εταιρικού πελάτη: 

  • Οι συμμετέχοντες προσέρχονται στο χώρο κι ενημερώνονται για τη δραστηριότητα και τους σκοπούς της, ενώ ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας χωρίζονται σε ομάδες.
  • Οι ομάδες ξεκινούν τη δραστηριότητά τους, είτε αυτή είναι παιχνίδι σε escape room του Great Escape, είτε tailor-made παιχνίδι σε χώρο του εταιρικού πελάτη.
  • Τα υπεύθυνα στελέχη HR του εταιρικού πελάτη με τη συνδρομή των έμπειρων facilitators της Alternative Entertainment, παρακολουθούν την πρόοδο κάθε ομάδας είτε από monitors είτε εκ του σύνεγγυς και συμπληρώνουν τις φόρμες με τα χαρακτηριστικά που παρατηρούν ανά ομάδα.
  • Για κάθε ομάδα διατίθεται μια δομημένη φόρμα αξιολόγησης που καταγράφει τα χαρακτηριστικά της όπως αυτά αναδεικνύονται από τη δραστηριότητα και η οποία μετρά 15 συγκεκριμένα attributes. Τα attributes αυτά αποτελούν τη βάση της μεθοδολογίας team building – team bonding της Alternative Entertainment, αν και η μέτρηση ή μη του καθενός εξαρτάται από τον τύπο της δραστηριότητας και τον τελικό σκοπό της. Τα attributes βαθμολογούνται με τιμές από το 1 έως το 5 (κλίμακα Likert), όπου 1 είναι η χαμηλότερη τιμή επίδοσης και 5 η υψηλότερη.
  • Μετά το πέρας του παιχνιδιού, η ομάδα μαζεύεται σε προκαθορισμένο χώρο και το στέλεχος HR μαζί με τον εξειδικευμένο facilitator αναλύουν με βάση τις καταγεγραμμένες παρατηρήσεις ανά κατηγορία (Σε περίπτωση δωματίου του Great Escape που συμμετέχει ηθοποιός, αυτός μπορεί να κληθεί να δώσει μικρό feedback).
  • Η διαδικασία του debriefing διαρκεί 30 λεπτά και δομείται ανάλογα με τις κατηγορίες που υπάρχουν στις φόρμες αξιολόγησης. Μέσα σε αυτά αναλύεται α) η συνολική επίδοση της ομάδας, β) η επίδοσή της σε ξεχωριστούς τομείς και γ) οποιεσδήποτε επιπλέον παρατηρήσεις για την ομάδα.
  • Στο τέλος της διαδικασίας, οι φόρμες παραδίδονται στους υπεύθυνους HR του εταιρικού πελάτη. Αν το επιθυμούν μπορεί να συνταχθεί μια αναλυτική έκθεση με την επίδοση της κάθε ομάδας βασισμένη στις δομημένες φόρμες και τα attributes που αυτές περιέχουν.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας εταιρικές ανάγκες για τη Δημιουργία και Σύσφιξη Σχέσεων Ομάδας και για το πως η μεθοδολογία και η εμπειρία μας μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό σας.